Pdf Sources

Sila klik pada gambar untuk mendapatkan nota yang boleh membantu anda semasa bermain permainan GZG dalam bentuk PDF

ZAKAT

Imbasan Mengenai Zakat

Pengurusan Agihan Zakat

Penyelarasan Cukai VS Zakat

Zakat Pendapatan

Al-Hawaij Al-Asliyyah

هيئة الزكاة بسلانغور

نظام إدارة الزكاة

الزكاة ومكانتها في الإسلام

صرف الزكاة للفقير والمسكين

صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين

استثمار أموال الزكاة